skip to Main Content

Privacy statement

Voor het verlenen van haar diensten verwerkt Craftswrk persoonsgegevens. Craftswrk neemt de privacy van jouw persoonsgegevens heel serieus.

In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Craftswrk verzamelt en voor welke doeleinden. Hierbij houdt Craftswrk zich aan de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat Craftswrk:

 • Alleen persoonsgegevens verzamelt die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden;
 • Persoonsgegevens pas verwerkt nadat je hier toestemming voor hebt gegeven;
 • Persoonsgegevens niet doorgeeft aan derden, tenzij dat vereist is voor de dienstverlening van Craftswrk of wanneer de wet Craftswrk hiertoe verplicht;
 • Afspraken maakt met derden als Craftswrk persoonsgegevens toch moet delen voor het kunnen verlenen van haar diensten, om er voor te zorgen dat ze niet gebruikt worden voor andere doeleinden;
 • Beveiligingsmaatregelen neemt voor de bescherming van je persoonsgegevens en dit ook van derden eist die in opdracht van Craftswrk gegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteert om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

 

Vragen, verzoeken en opmerkingen zijn over het verwerken van persoonsgegevens zijn altijd welkom en mogen worden gericht aan Craftswrk via het e-mailadres info@craftswrk.nl.

 

Wanneer ontvangt Craftswrk persoonsgegevens?

 • Je geeft Craftswrk vrijwillig informatie als je je aanmeldt voor het nieuwsblad van Craftswrk en/of als je je aanmeldt voor een account via een registratiepagina op de website, namelijk je naam en e-mailadres;
 • Als je je aanmeldt als craftswrker op de website www.craftswrk.nl geef je Craftswrk vrijwillig ook bedrijfsinformatie, namelijk je beroep of specialisme, een Kvk nummer, je geslacht, adresgegevens en betaalgegevens. Craftswrk vraagt ook een website adres, telefoonnummer, en het aantal medewerkers van de onderneming, maar deze laatste informatie wordt direct na het beoordelen van een aanvraag voor een account als craftswrker uit onze systemen verwijderd;
 • Als je je aanmeldt voor het Craftskwartier op de website www.craftskwartier.nl geef je Craftswrk vrijwillig informatie, namelijk je naam, adres en bedrijfsinformatie;
 • Craftswrk ontvangt ook technische meetgegevens van de apparatuur, zoals je IP-adres, en jouw surfgedrag op de website. Soms maakt Craftswrk hierbij gebruik van cookies.

 

Voor welke doeleinden verzamelt Craftswrk persoonsgegevens?

 • Om het jou de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website (via een account);
 • Om je te kunnen informeren over ontwikkelingen en informatie over Craftswrk, je het nieuwsblad te kunnen sturen en antwoord te kunnen geven op een vraag als je die hebt;
 • Voor de voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Craftswrk (bijvoorbeeld het lidmaatschap voor craftswrkers) en betalingen te kunnen verwerken;
 • Om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de website te verbeteren;
 • Om advertenties zo veel mogelijk te laten aansluiten op interesses van mensen en daarmee te voorkomen dat deze onnodig worden getoond indien deze voor mensen niet relevant zijn.

 

Waar gebruikt Craftswrk cookies voor?

Een cookie is eigenlijk een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies. Hieronder staat welke cookies Craftswrk gebruikt en waarvoor:

 • Functionele cookies: deze plaatst een website altijd en zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Functionele cookies voorkomen bijvoorbeeld dat je steeds opnieuw moet inloggen als je de website bezoekt;
 • Analytische cookies: deze cookies meten je surfgedrag op de website. Zo kan Craftswrk bijvoorbeeld zien hoe vaak de website wordt bezocht en welke onderdelen populair zijn. Deze metingen helpen Craftswrk om de website en de bezoekerservaring te verbeteren. De gegevens die Craftswrk verzamelt met analytische cookies zijn anoniem. Hiervoor heeft Craftswrk een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google Analytics. Het IP-adres wordt gemaskeerd en er wordt geen data doorgestuurd voor Aanvullende Google Diensten;
 • Cookies voor social media: om verhalen, afbeeldingen en bijvoorbeeld video’s te kunnen delen via social media vanaf de website, gebruikt Craftswrk speciale cookies die jou herkennen als je op het apparaat ingelogd bent op dat sociale netwerk. Dan hoef je niet opnieuw in te loggen. Zij verzamelen hiermee gegevens over de pagina op de website die je deelt. Lees de privacyverklaring van het sociale netwerk om er achter te komen wat zij precies doen met deze gegevens;
 • Om haar diensten onder de aandacht te brengen gebruikt Craftswrk online advertenties. Hierbij zorgt Craftswrk met behulp van cookies dat deze zo relevant mogelijk zijn en niet onnodig worden getoond. Zo onthouden de cookies bijvoorbeeld dat je een advertentie al een hebt gezien, zodat je die niet te vaak te zien krijgt. Ook wordt bijgehouden hoe vaak er op een advertentie wordt geklikt, om te meten hoe effectief de advertentie is. Craftswrk maakt niet bij alle advertenties gebruik van cookies.

 

Wanneer geeft Craftswrk persoonsgegevens door aan derden?

 • Craftswrk promoot de ondernemingen van craftswrkers, bijvoorbeeld via social media. Zij beperkt zich hierbij zo veel mogelijk tot het digitaal delen van de bedrijfsnaam van de craftswrker;
 • Alleen als het nodig is voor Craftswrk om haar diensten aan jou te kunnen verlenen deelt Craftswrk gegevens aan derden. Craftswrk maakt bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor het verzenden van e-mails aan jou, en met een derde partij voor de verwerking van betalingen via de website. Craftswrk sluit hiervoor een verwerkingsovereenkomst met deze partijen om er voor te zorgen dat je gegevens niet voor een ander doel wordt gebruikt. Ook wordt hierin geregeld dat je gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn;
 • Als Craftswrk wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het geval van een strafrechtelijk onderzoek, zal Craftswrk voldoen aan haar plicht.

 

Hoe lang bewaart Craftswrk gegevens?

 • Je gegevens bewaren we zolang als je een account hebt bij Craftswrk, of zolang als je zelf aangeeft het nieuwsblad te willen ontvangen. Craftswrk verwijdert hierna je gegevens uit onze eigen systemen en de systemen van derden waarmee Craftswrk een verwerkingsovereenkomst heeft;
 • Een uitzondering hierop zijn gegevens waarvoor Craftswrk een wettelijke bewaarplicht heeft.

 

Hoe kan je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via je profielinstellingen van jouw account. Voor het wijzigen van betaalgegevens kun je Craftswrk verzoeken volgens de wijze zoals bij je profielinstellingen beschreven;
 • Je hebt ook het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Craftswrk en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens waarover Craftswrk beschikt  in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wat doet Craftswrk aan beveiliging van gegevens?

Craftswrk neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik en onbevoegde toegang tot je gegevens te beperken. Het deel van de website waarin jij je gegevens verstrekt bevindt zich bijvoorbeeld binnen een beveiligde SSL omgeving. Daarnaast is de toegang tot gegevens afgeschermd, beveiligd en hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot de gegevens. Daarnaast zorgt Craftswrk er voor dat de website altijd voorzien is van de laatste beveiligingsupdates en dat de beveiliging regelmatig gecontroleerd wordt.

 

Waarvoor is Craftswrk niet verantwoordelijk?

 • Craftswrk is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites. Je kan zien dat je niet meer op de website van Craftswrk bent als er in de URL geen Craftswrk of Craftskwartier meer staat. Lees altijd het privacybeleid van andere websites om te weten hoe zij met jouw gegevens omgaan;
 • Als je jonger bent dan 16 jaar mag je alleen gebruik maken van de website van Craftswrk onder toezicht van je ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Echter, Craftswrk kan dit niet controleren. Als je jonger bent dan 16 jaar, vraag dan altijd toestemming aan je ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Als zij aan Craftswrk kenbaar maken geen toestemming te verlenen, zal Craftswrk het account en de gegevens verwijderen. 

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Craftswrk helpt je graag als je een vraag of klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Craftswrk. Mochten we er desondanks niet uitkomen samen heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Craftswrk is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in haar privacy statement. Controleer deze daarom regelmatig.

 

Datum inwerkingtreding: 01 mei 2018

einde

Zie ook onze Gebruiksvoorwaarden.

Loading...
Back To Top